Τιμές

High Season Midle Season Low Season
1/12 - 1/2 1/2 - 1/5 1/5 - 1/12
από 80 ευρώ από 70 ευρώ από 60 ευρώ